MARA Liner – Teman Destinasi Anda www.maraliner.com.my

0

Isi kandungan

Rate this post

HAK HARTA INTELEKTUAL
Melainkan diperuntukkan sebaliknya, hak harta intelektual terhadap Laman Web ini isi kandungannya termasuk dan tidak terhad kepada teks, imej, grafik, fail bunyi, fail animasi, fail video dan susunannya adalah harta MARALINER dan dilindungi oleh undang harta intelektual Malaysia atau antarabangsa yang terpakai.

Tiada mana-mana bahagian Laman Web ini boleh dipinda, disalin, diedarkan, dihantar semula, ditayang, ditonton, dipamirkan, dilaksanakan, dikeluarkan semula, disiarkan, dilesenkan, dipindahkan, dijual atau digunakan secara komersil dalam apa-apa keadaan tanpa kebenaran bertulis MARALINER.

Tuan/puan adalah dilarang daripada memasukkan “hyperlink” ke Laman Web ini pada mana-mana laman web lain, atau meniru apa-apa kandungan Laman Web ini pada mana-mana ‘server’.

Mana-mana terbitan, hantaran semula atau cetakan dan pindaan lain kandungan Laman Web MARALINER boleh menyebabkann pelanggaran hak statutori atau undang-undang yang mungkin tertakluk kepada tindakan undang-undang. MARALINER tidak akan bertanggungjawab terhadap kesemua liabiliti yang mungkin timbul akibat daripada penerbitan semula yang tidak dibenarkan atau penggunaan kandungan Laman Web MARALINER.

BLOG